Sundhedssang

“Syng dig sund” er et projekt, hvor vi ved hjælp af sundhedssang og meningsfulde sangfællesskaber undersøger, om vi kan finde en vej til at understøtte fysisk, social og mental trivsel for mennesker i sårbare livssituationer.
Sang modvirker stress og ensomhedsfølelse og sang påvirker krop og hjerne hos mennesker i alle aldre og livssituationer. Der ligger derfor et trivsels- og sundhedsfremmende potentiale i at sætte fokus på sundhedssang i et bredt sundhedsperspektiv.

Det er sundt at synge og mennesker har alle dage sunget sammen med forskellige mål for øje. De fleste mennesker ved, at sang og musik har en særlig evne til at påvirke os og give umiddelbar glæde og nydelse.

Via hjerneforskning og scanninger er det blevet muligt at dykke ned i hjernens musikalske krinkelkroge. Forskning fra Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet og Videncenter for Sang i Sangens Hus viser, hvordan toner, rytmer og harmonier i forskellige sammensætninger påvirker forskellige centre i hjernen.

Sang har en særlig effekt på menneskers fysiske, sociale og mentale trivsel, og kan betragtes som et middel, der kan øge humøret og understøtte mental trivsel hos menne­sker i alle aldre og livssituationer.

Når vi lytter til musik og synger sammen, frigives oxytocin og dopamin i hjernen, som får de fleste til at føle sig veltilpas. Sundhedssang kan derfor være et pusterum og en vej til et bedre liv for mennesker med forskellige udfordringer i sårbare livssituationer.

Målgruppen for sundhedssang er bred
Det kan være mennesker som er i rehabilitering efter et længerevarende kritisk sygdomsforløb, mennesker i psykisk sårbare livssituationer der er ramt af alvorlig stress, depression eller angst. Det kan også være diabetespatienter, hjertepatienter, mennesker med sklerose, parkinsons sygdom, demensramte eller kronisk lungesyge borgere med fysisk funktionsnedsættelse, som har ekstra meget gavn af at træne lunger og vejrtræknings­kontrol med bedre iltning af blodet og mulighed for vedligehold af kognitive evner via sundhedssang.

Du kan få oplysning om Sundhedssang i Hjørring Kommune hos din hjemmesygeplejerske, SOSU-hjælper eller personalet på Sundhedscenter Hjørring, Bistrupvej 3, tlf. 72 33 56 00.
Du er velkommen til at tage en ven eller pårørende med.

“Syng dig sund” støttes af:
KulturKANtens pulje Sund med kultur
Spar Nord Fonden
Hjørring Kommune
Sundheds­center Hjørring
Sangens Hus
Hjørring Musiske Skole
Aalborg Universitet
NOCKS (Nordjysk Center for Kultur & Sundhed)
Sangkraft Hjørring