Støtte fra fonde og puljer

Sangkraft Hjørring vil gerne takke de fonde og puljer, der støtter op om vores projekter og events, og som gør det muligt for os at igangsætte en lang række udviklende sangaktiviteter for både børn, unge og voksne i vores Sangkraft Kommune.

For hver krone vi henter hjem i fondsmidler og donationer, indhenter vi tilsvarende “Krone-til-krone” støtte fra Sangens Hus via et 4-årigt projekt Sangkraft 25, som vi er en del af fra 2022 til udgangen af 2025.

Vi har modtaget økonomisk støtte fra Hjørring Kommunes økonomiudvalg til projektledelse i Sangkraft Hjørring.

Vi har modtaget økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden og Nordea Fondens pulje: “Liv i det lokale” til anskaffelse af vores Mobile Sangcafé.

Vi har modtaget støtte fra Kulturalliancen mellem Frederikshavn og Hjørring kommune til en talentudviklende og meget inspirerende korworkshop med Susanne Wendt fra DR Korskole i januar 2023, samt en talentudviklende rytmisk korworkshop i januar 2024 med Signe Sørensen fra projekt: Alle kan synge, med særlig fokus på børn og unges mentale og sociale trivsel via gode inkluderende, trivselsskabende sangaktiviteter.

Kulturalliancens Talentudviklingspulje støtter ligeledes en inspirerende workshop med Charlotte Rowan, chefdirigent for DR Pigekor. Charlotte Rowan kommer til Hjørring i januar 2025 og vil undervise de unge korpiger i Nordjysk Pigekor og deres dirigenter i nye kor-teknikker. Korworkshoppen tilrettelægges, så der bliver mulighed for at korledere fra Hjørring og Frederikshavn kommune samt øvrige interesserede kan deltage i workshoppen for at hente ny inspiration til korledelse.

I foråret 2023 modtog vi støtte fra Region Nordjyllands Lille Kulturpulje til en inspirerende temadag med Peter Vuust fra Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, med afsæt i forskningsbaseret viden om hvad der sker i hjernen, når vi synger sammen og lytter til musik.

I foråret 2023 modtog vi støtte fra KulturKANtens pulje “Sund med kultur” til udgivelse af en helt ny babysangbog til spædbørnsfamlier.

I efteråret 2023 har vi modtaget støtte fra Spar Nord Fonden og KulturKANtens pulje “Sund med kultur” til igangsættelse af projekt: Syng dig sund i samarbejde med Sundhedscenter Hjørring og Sangens Hus.

Endelig har vi i foråret 2024 modtaget støtte fra Nordea Fonden og Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel til vores nyeste projekt: Syng dig glad- sang er trivsel,  en indsats med trivselssang målrettet børn og unge på udvalgte skoler i Hjørring Kommune.

Du kan læse mere om de støttede projekter her under.

Syng dig glad – sang er trivsel

Sangkraft Hjørring har i foråret 2024 lanceret et nyt projekt: “Syng dig glad – sang er trivsel” for skolebørn i samarbejde med Hirtshals Skole, Bagterpskolen og Vrå skole.

Den ugentlige trivselssang foregår i form af frikvarterssang som ledes af musikpædagog Christina Thoft fra Sangkraft Hjørring i tæt samarbejde med AKT-lærere og musiklærere på de udvalgte skoler.

Projektet har modtaget støtte fra Nordea Fonden, Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel og Sangens Hus.

Man kan ikke være sur og ked af det, når man synger….

Se TV2 Nord’s indslag om projekt “Syng dig sund”, som blev sendt tirsdag den 5. marts 2024

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/syng-dig-sund-man-kan-ikke-vaere-sur-og-ked-af-det-naar-man-synger

Podcast på SkagaFM

Lyt til Radio Skaga FM’s podcast om projekt “Syng dig sund”, som blev sendt torsdag den 25. januar 2024

https://podcast.skagafm.dk/52/3021

Mobil sangcafé

I 2022 modtog Sankgraft Hjørring støtte fra Spar Nord Fonden og Nordea Fonden til anskaffelse af en Mobil Sangcafé, som vi låner ud til sangaktiviteter i hele Hjørring Kommune.

Den mobile Sangcafe er fyldt med højskolesangbøger, et transportabelt keyboard og en højttaler, som gør det muligt at sprede fællessang ud i alle afkroge af vores sangkraftkommune.

den mobile sangcafé

Vores første sangbog – mere sang til de allermindste

Sangkraft Hjørring har i foråret 2023 modtaget støtte fra KulturKANtens pulje: “Sund med kultur” til udgivelse af en babysangbog som uddeles af sundhedsplejen til spædbørnsfamilier i Hjørring Kommune og flere andre nordjyske kommuner.

Babysangbogen skal bruges til at understøtte den gode kontakt mellem forældre og barn og spædbarnets før-sproglige udvikling.

Babysangbogen er udarbejdet af musikpædagog Signe Højrup Thaarup i samarbejde med illustrationskunstner Karoline Dahrling Hughes, sundhedsplejerske Birgitte Koch og Tina Gaarden Geertsen Sundhedsplejen Hjørring Kommune.

Syng dig sund

KulturKANtens pulje: Sund med kultur har i 2023 givet støtte til udgivelse af nyt sangmateriale til vores pilotprojekt: “Syng dig sund”, som finder sted ugentligt på Sundhedscenter Hjørring med musikterapeut Jens Anderson-Ingstrup som leder af sundhedssangen.

Spar Nord Fonden, som støtter fællesskaber der mærkes, har ligeledes valgt at støtte op om projekt: “Syng dig sund” med en flot donation, som muliggør projektet i tæt samarbejde med Sangens Hus og Sundhedscenter Hjørring.

Se indslag på TV2 Nord om Sundhedssang på Sundhedscenter Hjørring 5.3.2024. 

Hør Podcast på Skaga FM fra officiel åbning af projekt: Syng dig sund på Sundhedscenter Hjørring 23.1.2024.