Advisory Board

Vi er glade for at kunne præsentere et stærkt panel af rådgivere, der består af musik- og kulturengagerede mennesker fra egnen.

Mads Bak
Afdelingsleder, Hjørring Musiske Skole
Leif Lund Jacobsen
Chef for kultur og event i Hjørring
Jørgen Bing
Byrådsmedlem
Skuespiller
Christian Larsen
Musikskoleleder
Andreas Mathew
Exec. prod. Head of Marketing
Musikkens Hus
Jens Nielsen
Organist, korleder, projektleder
Camilla Hyttel
Korleder Rytmisk Pigekor og Sysselkoret
Christina Kjærulff
Dirigent for Nordjysk Pigekor og Klarup Pigekor
Mette Green Clausen
Bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring
Pia Haugaard
Journalist
Louise Duch
Musiklærer
Projektleder
Charlotte Færch
Områdeleder i Sundhedscentret
Marianne Hejlesen
Friskoleleder
Medlem af Musiklærerforening
Annette Bo Nielsen
Sanglærer og stemmecoach
Michael Slot Pihl
Skolecenterleder, sangskriver, musiker
Susanne Wendt
Leder af DRkorskolen
Lars Sennels
Teaterdirektør
Tina Vestergaard
Musikpædagog
Inge Lise Villumsen
Områdeleder for daginstitutioner
Karoline Hughes
Kommunikationskonsulent
Birgitte Randsted
Musikterapeut
Signe Højmark
Cand. musica med rytmisk sang og børnemusik som hovedfag

Kontakt Sangkraft Hjørring