Loading...
Loading...

Sangkraft Hjørring – sangglæde og fællesskab for alle

Hvad er Sangkraft Hjørring?

Sangkraft Hjørring et kulturelt initiativ, som skal medvirke til at gøre Hjørring Kommune til en attraktiv sangkraft-kommune, til glæde og gavn for småbørnsfamilier, unge og voksne borgere i alle aldre.

Sangkraft Hjørring har som mål, at medvirke til at alle får rig mulighed for at være en del af sangfællesskaber såvel i daginstitutioner, på skoler, på ungdomsuddannelser, i kirker, i sangforeninger og på sundheds- ældre- og handicapområdet i Hjørring Kommune.

Vi arbejder med afsæt i forskningsbaseret viden omkring sangens mange positive effekter på sundhed og mental trivsel. Ligeledes arbejder vi målrettet på at understøtte talentudvikling inden for sang, bl.a. med tilbud om kvalificerede korlederworkshops.

Sangkraft Hjørring blev etableret i januar 2022 og er forankret i et 4-årigt projektforløb “Sangkraft 25”, som ledes af Sangens Hus i Herning.

Sangkraft Hjørring vil i samarbejde med korledere, organister og musiklærere i Sangkraft Hjørrings lokalområde medvirke aktivt til at udvikle gode sangmiljøer både i daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, i kirker, på Sundhedscenter Hjørring, i bofællesskaber, på Hjørring kommunes ældrecentre og andre grupper, der har ønske og interesse i at være en del af et godt sangfællesskab.

Sangfælleskaber er kulturbærende. Målet er, at flere børn, småbørnsfamilier, børn, unge, og voksne i alle aldre i Hjørring kommune oplever mental sundhed, glæde og meningsfulde fællesskaber ved at synge dagligt.

Fællessang giver fællesskab og sangglæde

Fællessang er en samfundsressource med mange positive egenskaber.

Når vi synger sammen, så styrker det vores mentale, fysiske, følelsesmæssige og sociale trivsel. Fællesskabet opstår når vi synger sammen med små børn i vuggestuer, i dagplejen og i børnehaver, eller når der er fællessang i skolen, på ungdomsuddannelser, på arbejdspladsen eller fællessang på sundheds- og ældrecentre.

Forskning viser, at når vi synger sammen, så øger det vores mentale velvære ved at sangen frigiver signalstofferne oxytocin, dopamin og endorfin i hjernen. Oxytocin er et hormon, som øger tilliden og følelsen af tilknytning. På den måde er oxytocin en effektiv måde at knytte en større gruppe af mennesker tættere sammen.

Vi får et unikt fællesskab, når vi synger sammen. Endorfin er et morfinlignende stof, som giver os følelsen af velvære og lykke, mens dopamin har positiv effekt på vores humør og energiniveau, og samtidig er det med til at nedsætte stressniveauet i kroppen.

Derfor er det så fantastisk godt for både hjerne og hjerte at synge sammen, og det gælder uanset hvilken alder du har, og uanset hvor godt din stemme lyder – alle har en stemme og alle kan være med til at synge!

Alle har en stemme

Sangkraft Hjørrings sang-aktiviteter skal arbejde målrettet på at fremme den daglige sang og sangglæde blandt små børn, unge, familier, voksne i alle aldre i Hjørring Kommune.

Det gør vi ved at medvirke til at skabe sangglade vuggestuer, sangglade børnehaver, sangglade skoler, sangglade ungdomsuddannelser, sangglade bofællesskaber, sangglade sundheds-og ældrecentre og øvrige sangmiljøer i en række forskellige eksisterende kor i vores sangkraft-kommune.

Kontakt Sangkraft Hjørring