Loading...
Loading...
Sangkraft Hjørring arrangerer i september måned Små Synger Sammen dag. Nærmere oplysning om tidspunkt og sted følger
den mobile sangcafé

Sangkraft Hjørring er et kulturelt initiativ, som medvirker til at gøre Hjørring Kommune til en attraktiv sangkraftkommune til glæde og gavn for småbørnsfamilier, unge og voksne borgere i alle aldre.

Sangkraft Hjørring medvirker til at alle får rig mulighed for at være en del af gode sangfællesskaber såvel i daginstitutioner, på skoler, ungdomsuddannelser, i kirker, lokale kor og på sundheds- ældre- og handicapområdet i Hjørring Kommune.

Vi arbejder med afsæt i forskningsbaseret viden omkring sangens mange positive effekter på sundhed og mental trivsel.

Vi medvirker til talentudvikling af unge lokale korsangere og tilbyder sangworkshops med top-kvalificerede undervisere.

Ligeledes arbejder vi målrettet på at understøtte talentudvikling inden for sang med tilbud om kvalificerede korlederworkshops.

Vi har tilbud om sundhedssang for mennesker i sårbare livssituationer i tæt samarbejde med Sangens Hus og Sundhedscenter Hjørring med projekt: “Syng dig sund”. Projektet er støttet af Sangens Hus, Spar Nord Fonden og KulturKANtens pulje: Sund med kultur.

Vi understøtter mental og social trivsel hos børn og unge på udvalgte skoler med projekt: “Syng dig glad – sang er trivsel”. Projektet er støttet af Sangens Hus, Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel og Nordea Fonden.

Vi arrangerer årligt en stor sangfestival for lokale børne- og voksenkor. Sangfestivalen skaber fællesskab og netværk mellem de mange forskellige kor i vores sangkraftkommune.

I samarbejde med Hjørring Bibliotek arrangerer vi fællessang med lokale kor i forbindelse med Spil dansk ugen.

I samarbejde med Sangens Hus og Hjørring Kommune arrangerer vi kursus med fokus på ledelse af demenskor.

Vi arrangerer temadage, hvor vi sætter fokus på kvalificeret forskningsbaseret viden om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når vi synger sammen.

Vi har tilbud om Sangglad Mini-forløb for vuggestuebørn 0-3 år og deres pædagoger + pædagogmedhjælpere i samarbejde med en sangkonsulent fra Sangens Hus og områdeledere for daginstitutioner i Hjørring Kommune.

Vi arrangerer Små-synger-sammen-dag i samarbejde med daginstitutioner.

Vi har tilbud om Børnekorakademi basisuddannelse målrettet børnekorsledere.

Vi tilbyder gratis udlån af vores Mobile Sangcafé som indeholder højskolesangbøger og et transportabelt keyboard.

I samarbejde med sundhedsplejen i Hjørring Kommune har vi udgivet en babysangbog: Mere sang til de allermindste, som uddeles til spædbørnsfamilier. Projektet ønsker at understøtte tilknytning mellem spædbarn og forældre. Projektet har modtaget støtte fra Sangens Hus og KulturKANtens pulje: Sund med kultur.

Hvis du trykker på billederne til venstre, kommer du videre til en beskrivelse af de forskellige projekter, temadage og sangarrangementer, som vi tilbyder. Du kan også søge under fanen: “Det sker”.

Fællessang giver fællesskab og sangglæde

Fællessang er en samfundsressource med mange positive egenskaber.

Når vi synger sammen, så styrker det vores mentale, fysiske, følelsesmæssige og sociale trivsel. Der opstår et helt særligt fællesskab, når vi synger sammen med små børn i vuggestuer, i dagplejen og i børnehaver, eller når der er fællessang i skolen, på ungdomsuddannelser, på arbejdspladsen eller fællessang på sundheds- og ældrecentre.

Forskning viser, at når vi synger sammen, så øger det vores mentale velvære ved at sangen frigiver signalstofferne oxytocin, dopamin og endorfin i hjernen. Oxytocin er et hormon, som øger tilliden og følelsen af tilknytning. På den måde er oxytocin en effektiv måde at knytte en større gruppe af mennesker tættere sammen.

Endorfin er et morfinlignende stof, som giver os følelsen af velvære og lykke, mens dopamin har positiv effekt på vores humør og energiniveau, og samtidig er det med til at nedsætte stressniveauet i kroppen.

Derfor er det så fantastisk godt for både hjerne og hjerte at synge sammen, og det gælder uanset hvilken alder du har, og uanset hvor godt din stemme lyder – alle har en stemme, og alle kan være med til at synge!

Alle kan synge – alle har en stemme!

Sangkraft Hjørring arbejder målrettet på at fremme sangaktiviteter og til glæde og gavn for små børn, unge, familier og voksne i alle aldre.

Det gør vi ved at medvirke til at skabe sangglade vuggestuer, sangglade børnehaver, sangglade skoler, sangglade sundheds-og ældrecentre og ved at understøtte netværk mellem de mange gode sangmiljøer, som findes i vores sangkraftkommune.